Naštívte nás

V prípade nejastností našej presnej lokality nás možete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese:

naobraze@naobraze.sk


Pokúsime sa vám zaslať presnú lokalizačnú oblasť chovateľskej stanice NA OBRAZE. Rovnako si možete dohodnúť termín vašej návštevy na uvedenej adrese.

Mapy a lokalizácia